Mogelijkheden na overlijden

Mogelijkheden na het overlijden:

Vanuit islamitisch perspectief is het voorgeschreven om na het overlijden zo spoedig als mogelijk het lichaam ritueel te reiningen (ghusl-e-mayyit) vervolgens te kleden in de lijkwade (kafan-e-mayyit). Na deze 2 eerste handelingen zal het djanazah-gebed worden verricht en aaneengesloten zo spoedig als mogelijk het lichaam begraven.  Het begraven op een islamitische begraafplaats of islamitisch akker is een vereiste. Het graf is op de juiste wijze gegraven waarbij het gezicht richting Mekka (het oosten) is gericht. 

Een andere vorm van lijkbezorging, bijvoorbeeld cremeren is absoluut NIET toegestaan voor een moslim. Eveneens dient het lichaam begraven te blijven voor zolang als mogelijk (eeuwige grafrust). 

Begraven binnen 24uur na overlijden:

Het begraven van overledenen dient zo spoedig als mogelijk plaats te vinden. Vaak is de wens om binnen 24uur na het overlijden. In de Nederlandse Wetgeving is het begraven na 36uren en uiterlijk binnen 6 (werk-)dagen toegestaan. Er is  een uitzondering gemaakt om binnen het toegestane tijdsbestek van 36uren te begraven, indien de Officier van Justitie toestemming verleend evenals een arts een verklaring van geen bezwaar vanuit medisch perspectief afgeeft. 

De aangesloten islamitische uitvaartverzorgers beschikken over kennis en kunde om te kunnen begraven binnen wenselijke termijn van de overledene en/of nabestaanden. 

× Whatsapp 06 4246 9397