Meest gestelde vragen

MoslimUitvaartFonds is het initiatief van het collectief van de islamitische gemeenschap, dat door de jarenlange ervaring van de oprichter(s) in de uitvaartbranche structureel en geordend de kosten van de moslimuitvaart als gemeenschap wenst te gaan bekostigen.

Hierbij is de kwaliteit, waarborg en islamitische regelgeving de rode draad van de organisatie, met de heilige soennah als verlichting van het pad dat bewandeld dient te worden. Een samenwerking van diverse culturele achtergronden met als grondslag de islamitische ethische normen en waarden hoog in het vaandel hebben en een credo hebben dat luid: vóór moslims dóór moslims

 • MoslimUitvaartFonds staat met raad en daad 24/7 klaar het alle betrokken organisaties, vrijwilligers uit de gemeenschap om als collectief de verantwoordelijkheid te dragen om ondersteuning te bieden bij een overlijden. Daarnaast de nabestaanden te ontzorgen en vanaf het moment van overlijden tot aan de spoedige teraardebestelling alle zaken van A tot Z te regelen.
 • MoslimUitvaartFonds zal met de geworven donaties financiële tussenkomst bieden en met de betrokken islamitische uitvaartbedrijven om een met veel zorg alle benodigde diensten en een hoogwaardige begrafenis te organiseren voor haar leden, zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden, in-sha-Allah
 • De benodigde diensten worden uitsluitend door professionele uitvaartorganisaties uitgevoerd, met gedegen islamitische kennis van het begraven, waarbij respect, zorg en oog voor detail en ruimte voor persoonlijke wensen hoog in het vaandel staan. Behoud van culturele gebruiken staan centraal. (uiteraard alles binnen de grenzen van de islamitische regelgeving)
 • Nadat het inschrijfformulier volledig naar waarheid (via de website) is ingevuld en vervolgens de éénmalige inschrijfkosten en de jaarlijkse bepaalde bedragen ontvangen zijn, hanteren wij (helaas) een wachtperiode van 3 maanden. Na deze wachtperiode zal er volledige dekking zijn zoals bepaal0t in de Algemene Voorwaarden. Deze dekking zal doorlopend van kracht blijven zolang de jaarlijkse betaling tijdig (via automatische incasso) voldaan zal blijven worden.
 • Zoals er gebruik gemaakt zal worden van het MoslimUitvaartFonds kan er ook misbruik gemaakt worden van het fonds. Om misbruik te voorkomen, zodat men niet op het allerlaatste moment zich gaat inschrijven en aangeven dat men kerngezond is , terwijl iemand stervende is en daarbij misbruik te voorkomen en misbruik te maken van de financiële diensten van de gemeenschap. Moge Allah de Barmhartige iedereen leiden op het pad van eerlijkheid en in staat van gezondheid een lang, gelukkig en islamitisch leven schenken.
 • De dekking van alle diensten is van toepassing in heel Nederland
 • Zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden is er buiten Nederland geen vorm van financiële dekking. Bij het reizen naar buitenland is het zeer raadzaam om een reisverzekering af te sluiten. In de reisverzekering zit vaak de dekking om bij overlijden gerepatrieerd te worden naar Nederland. Vanaf de Nederlandse luchthaven zal MoslimUitvaartFonds alle diensten aanbieden zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden.
 • Jazeker, de nabestaanden mogen zelf aangeven welke begraafplaats er begraven dient te worden (wel dient in acht genomen te worden dat er restricties zijn aan grafrust en onderhoudskosten). Indien de nabestaanden advies nodig hebben zal MoslimUitvaartFonds deze zeker aanbieden.
 • Indien een deelnemer zal emigreren zal de datum vanaf de dag van emigratie de dekking vervallen. Er zal geen restitutie gegeven worden van betaalde donaties. Echter dienen achterstallige bijdragen voldaan te worden
 • Neen, zoals in de Algemene Voorwaarden bepaald dient de deelnemer ingeschreven te staan op een Nederlandse woonadres.
 • De (wettelijke) kinderen zijn tot de 18e levensjaar gedekt voor diensten bepaald in de Algemene Voorwaarden. Bij geboorte van een kind dient deze te allen tijde aangemeld te worden voor de dekking zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden
 • Vanaf de 18e levensjaar dienen de kinderen voor de dekking een eigen deelname aan te vragen.
 • Nee, het individuele pakket geeft geen dekking voor de kinderen. De dekking is uitsluitend voor de ingeschreven deelnemer.
 • Helaas is restitutie van (alle) gedoneerde gelden niet mogelijk. De gedoneerde bijdragen blijven ten goede van MoslimUitvaartFonds.
 • Bij het stoppen van deelname dient de deelnemer schriftelijk op te zeggen. Er zal geen restitutie van betaalde bijdragen van het lopende jaar worden gegeven, echter dienen de achterstallige bijdragen nog te worden voldaan.
 • Een overlijden kan 24/7 gemeld worden op 088-786.92.92
 • Ja, tussentijdse wijzigingen is mogelijk indien van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer iemand in het huwelijk treed.
 • Heeft u kort of lang geleden een uitvaartverzekering afgesloten, maar wilt u deze liever opzeggen? Dan is dit mogelijk. De uitvaartverzekering is namelijk geen verplichte verzekering. Toch is het wel verstandig om vooraf de opties te bekijken voordat u een verzoek indient bij de verzekeraar om uw uitvaartverzekering op te zeggen. Welke opties zijn er eigenlijk en hoe zit het met de opzegtermijn?
 • Overweegt u om de uitvaartverzekering te beëindigen? Dan heeft u meerdere mogelijkheden dan alleen de verzekering op te zeggen. Vaak kunt u de verzekering ook afkopen of premievrij maken. Het is namelijk zonde om een uitvaartpolis te beëindigen waar u al langer dan 5 jaar premie aan betaald. Kiest u ervoor om de verzekering te beëindigen, dan bent u al de ingelegde premie kwijt.
 • Daarom kunt u er beter voor kiezen om de polis premievrij te maken. Dit betekent dat u niet langer premie verschuldigd bent voor de uitvaartpolis en dat de premie die u al wel betaald heeft, gereserveerd blijft en wordt uitgekeerd bij uw overlijden. Uiteraard is dit minus de kosten die de verzekeraar in rekening brengt om de polis premievrij te maken.
 • Een andere mogelijkheid is om uw uitvaartverzekering af te kopen. De waarde die u heeft opgebouwd door het betalen van de premies, wordt dan aan u uitgekeerd. Dit wordt ook wel de afkoopwaarde genoemd. U kunt zichzelf afvragen of dit verstandig is, want het uitgekeerde bedrag is altijd lager dan de premies die u ervoor heeft betaald.

Het kan ook dat u ervoor heeft gekozen om de premie in één keer vooruit te betalen voor de uitvaartverzekering. Dit wordt ook wel de koopsompolis genoemd. Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om de koopsompolis af te kopen. Toch krijgt u niet altijd het volledige bedrag terug dat u heeft ingelegd, maar slechts de afkoopwaarde. De hoogte van de afkoopwaarde is afhankelijk van het aantal jaren dat een koopsompolis heeft gelopen.

 • Bijdrage-wijzigingen kunnen van toepassing zijn, indien MoslimUitvaartFonds hiertoe genoodzaakt is. Hierover zal MoslimUitvaartFonds tijdig en schriftelijk en/of per email over communiceren.
 • Nee, u dient elk kind in te schrijven. De dekking zal kosteloos zijn tot het 18e levensjaar
 • Jazeker, er zal een gepaste kostenbegroting worden gemaakt, naar gelang de wensen van de nabestaanden
 • Indien een deelnemer ziek wordt na volledige inschrijving heeft dat geen enkele invloed op de dekking aangegeven zoals in de Algemene Voorwaarden.
 • Elke deelnemer dient zijn of haar bijdragen levenslang af te dragen of tot het eindigen van de deelname van MoslimUitvaartFonds
 • MoslimUitvaartFonds kan de totale nazorg regelen. Zoals het afhandelen van financiële zaken, gemeentelijke zaken, belastingzaken, verzekeringszaken, inkomensverlies en alle overige zaken verband houdende met het overlijden. Kosten van derden, zoals notarissen, taxateurs etc. zijn voor rekening van de nabestaanden.
× Stel hier uw vraag via Whatsapp