Meest gestelde vragen

MoslimUitvaartFonds is het initiatief van het collectief van de islamitische gemeenschap, dat door de jarenlange ervaring van de oprichter(s) in de uitvaartbranche structureel en geordend de kosten van de moslimuitvaart als gemeenschap wenst te gaan bekostigen.

Hierbij is de kwaliteit, waarborg en islamitische regelgeving de rode draad van de organisatie, met de heilige soennah als verlichting van het pad dat bewandeld dient te worden. Een samenwerking van diverse culturele achtergronden met als grondslag de islamitische ethische normen en waarden hoog in het vaandel te hebben met als  credo: vóór moslims dóór moslims

Stichting Muslim Funeral Foundation (MoslimUitvaartFonds) heeft als één van haar belangrijke doelstellingen opgenomen om “de onmisbare eeuwige grafrust” of grafrust voor de periode zoals gereserveerd bij de begrafenis van haar aangesloten deelnemers te garanderen.

Het fonds is een stichting en daarmee ook een rechtspersoon. De stichting zal niet overlijden, maar blijven voortbestaan en voortgezet worden door komende generaties, in-sha-Allah. Hetgeen praktisch betekent dat de stichting het probleem van “levende rechthebbende” niet kent.

Indien het recht van het graf op naam van de stichting gezet zal worden of worden overgeschreven, zal er gegarandeerde grafrust zijn (voor zolang er aan de overige voorwaarden voldaan is).

NB: Als betreffende grafrust niet verlengd zal worden of er niet voldaan zal worden aan de bepalingen van de verordening van de begraafplaats zal het graf uiteindelijk geruimd worden.

 

 1. MoslimUitvaartFonds staat met raad en daad 24/7 klaar voor alle betrokken organisaties, vrijwilligers uit de gemeenschap om als collectief de verantwoordelijkheid te dragen om ondersteuning te bieden bij een overlijden. Daarnaast de nabestaanden te ontzorgen en vanaf het moment van overlijden tot aan de (spoedige) teraardebestelling alle zaken van A tot Z te regelen.
 2. MoslimUitvaartFonds zal met de geworven donaties financiële tussenkomst bieden en met de betrokken islamitische uitvaartbedrijven met veel zorg alle benodigde diensten en een hoogwaardige begrafenis te organiseren voor haar leden, zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden, in-sha-Allah

https://moslimuitvaartfonds.nl/keuze-pakketten/

https://moslimuitvaartfonds.nl/keuze-pakketten/
 • 24/7 bereikbaar op 088-786.92.92
 • Rouwvervoer (= ophalen) van de overledene (door heel Nederland)
 • Rituele bewassing (Ghusl)
 • Kafan (Lijkwade)
 • Uitvaartkist (standaard) Uiteraard kan er ook zonder kist begraven worden
 • Djanazah-gebed (moskee naar wens)
 • Rouwvervoer naar begraafplaats
 • Reservering graf op gewenste begraafplaats
 • Graf (maximale grafrust 30 jruitgekozen door Nabestaanden -door héél Nederland) of Grafrust eeuwig uitgekozen door MoslimUitvaartFonds.
 • Alle religieuze begeleidingen 
 • Alle formaliteiten
 • Akte van overlijden  
 • Uitkering is in diensten, die benodigd zijn om een islamitische uitvaart te regelen.
 • Er zullen bij overlijden GEEN gelden (kapitaal) worden uitgekeerd aan de nabestaanden.
 • MoslimUitvaartFonds zal voor ALLE benodigde diensten bij de islamitische uitvaart zorg dragen.
 • Eveneens zal er GEEN vergoeding worden betaald aan “derden” indien deze door de nabestaanden zijn ingeschakeld. Deze gemaakte kosten aan derden zijn voor eigen rekening van de opdrachtgever.
 • MoslimUitvaartFonds zal de uitvaart geheel van A tot Z verzorgen. 
 • Bij overlijden dient deze melding binnen 24 uur te worden gemeld om te waarborgen zsm te kunnen begraven en de islamitische diensten te kunnen uitvoeren.

Stichting Muslim Funeral Foundation (MoslimUitvaartFonds) heeft als één van haar belangrijke doelstellingen opgenomen om “de onmisbare eeuwige grafrust” of grafrust voor de periode zoals gereserveerd bij de begrafenis van haar aangesloten deelnemers te garanderen.

Het fonds is een stichting en daarmee ook een rechtspersoon. De stichting zal niet overlijden, maar blijven voortbestaan en voortgezet worden door komende generaties, in-sha-Allah. Hetgeen praktisch betekent dat de stichting het probleem van “levende rechthebbende” niet kent.

Indien het recht van het graf op naam van de stichting gezet zal worden of worden overgeschreven, zal er gegarandeerde grafrust zijn (voor zolang er aan de overige voorwaarden voldaan is).

NB: Als betreffende grafrust niet verlengd zal worden of er niet voldaan zal worden aan de bepalingen van de verordening van de begraafplaats zal het graf uiteindelijk geruimd worden.

Omschrijving van een gezinspakket (volgens MoslimUitvaartFonds) is:  uitsluitend een vader en/of moeder, beide NIET ouder dan 59 jaar! De kinderen onder 18 jaar kunnen in dit gezinspakket worden opgenomen. Nadat de kinderen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, dienen zij zich als eigen (zelfstandige inschrijving) als individu of als nieuw gevormde gezin in te schrijven.

Indien er één van de ouders (bij inschrijving) ouder is dan 59 jaar zal betreffende ouder NIET in het gezinspakket kunnen worden opgenomen! Echter kan betreffende ouder (die ouder dan 59 jaar is) wel als individu (zie leeftijden-tabel) worden ingeschreven.

De jongere partner zou met eventuele kinderen (onder 18 jaar) wel als gezinspakket kunnen worden ingeschreven. Indien er geen sprake is van kinderen kan de jongere partner eveneens als individu ingeschreven worden.

We begrijpen dat bij hogere leeftijden het inschrijfgeld (soms) erg hoog is. De reden hiervan is dat de kans op overlijden groter is, dan als men jonger is.

Vaak is het bij overige maatschappijen of fondsen NIET eens meer mogelijk om in te schrijven. Door de ouderen in de gemeenschap toch een mogelijkheid te bieden om deel te nemen in het fonds, bestaat ook de mogelijkheid om het inschrijfgeld in termijnen te betalen.

 1. LET OP: Pas NA ontvangst van de volledige betalingen (zie Algemene Voorwaarden) zal men deelnemer zijn zoals is bepaald in Algemene Voorwaarden. 
 2. Men kan in maximaal 6 betalingstermijnen de éénmalige inschrijfkosten voldoen. 

Een overlijden kan 24/7 gemeld worden op 088-786.92.92

Jazeker, de nabestaanden mogen zelf aangeven welke begraafplaats er begraven dient te worden (wel dient in acht genomen te worden dat er restricties zijn aan grafrust en onderhoudskosten). Indien de nabestaanden advies nodig hebben zal MoslimUitvaartFonds deze zeker aanbieden.

Steeds meer begraafplaatsen in Nederland bieden de moslims de mogelijkheid om lokaal hun dierbaren volgens de islamitische normen en waarden te begraven. Vaak wordt er op de bestaande (gemeentelijke) begraafplaatsen een aparte akker aangeboden die voldoet aan de richtlijnen. Deze akkers zijn vaak in overeenstemming met de lokale imams van de nabije moskeeën ingericht.

Wellicht dat er in de nabije toekomst een volledige islamitische begraafplaats gecreëerd zal worden door de islamitische gemeenschap, in-sha-Allah. De realisatie voor zo’n begraafplaats is in elk geval hoog nodig. Moge Allah de Genadevolle ons allen de gunst schenken om hierin iets te mogen betekenen. Ameen.

Nadat het inschrijfformulier volledig naar waarheid (via de website) is ingevuld en vervolgens de éénmalige inschrijfkosten en de jaarlijkse bepaalde bedragen ontvangen zijn, hanteren wij een wachtperiode van 3 maanden. Na deze wachtperiode zal er volledige dekking zijn zoals bepaalt in de Algemene Voorwaarden. Deze dekking zal doorlopend van kracht blijven zolang de jaarlijkse betaling tijdig (via automatische incasso) voldaan zal blijven worden.

De benodigde diensten worden uitsluitend door professionele islamitische (aangesloten) uitvaartorganisaties uitgevoerd, met gedegen islamitische kennis van het begraven, waarbij respect, zorg en oog voor detail en ruimte voor persoonlijke wensen hoog in het vaandel staan. Behoud van culturele gebruiken staat centraal. (uiteraard alles binnen de grenzen van de islamitische regelgeving)

 • Er is geen mogelijkheid om een eigen gewenste uitvaartorganisatie aan te stellen. De kosten aan derden worden NIET vergoedt !

Jazeker, er zal een gepaste kostenbegroting worden gemaakt, naar gelang de wensen van de nabestaanden. Uiteraard zullen de benodigde diensten weer uitgevoerd worden door aangesloten professionele islamitische uitvaartverzorgers tegen betaalbare tarieven.

Zoals er gebruik gemaakt zal worden van het MoslimUitvaartFonds kan er ook (helaas) misbruik gemaakt worden van het fonds. Om misbruik te voorkomen, zodat men niet op het allerlaatste moment (op sterfbed / of bij bericht dat men ongeneeslijk ziek is verklaart ) zich gaat inschrijven en aangeven dat men (kern-)gezond is , terwijl iemand stervende is en daarbij misbruik maakt van de financiële diensten van de gemeenschap. Moge Allah de Barmhartige iedereen leiden op het pad van eerlijkheid en in staat van gezondheid een lang, gelukkig en islamitisch leven schenken. AMEEN

De dekking van alle diensten is van toepassing in heel Nederland

Zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden is er buiten Nederland geen vorm van financiële dekking. Bij het reizen naar het buitenland is het zeer raadzaam om een reisverzekering af te sluiten. In de reisverzekering zit vaak de dekking om bij overlijden gerepatrieerd te worden naar Nederland. Vanaf de Nederlandse luchthaven zal MoslimUitvaartFonds alle diensten aanbieden zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden.

MoslimUitvaartFonds kan de totale nazorg regelen. Zoals het afhandelen van financiële zaken, gemeentelijke zaken, belastingzaken, verzekeringszaken, inkomensverlies en alle overige zaken verband houdende met het overlijden. Kosten van derden, zoals notarissen, taxateurs etc. zijn voor rekening van de nabestaanden.

Neen, zoals in de Algemene Voorwaarden bepaald dient de deelnemer ingeschreven te staan op een Nederlandse woonadres.

De (wettelijke) kinderen zijn tot het 18e levensjaar gedekt voor diensten bepaald in de Algemene Voorwaarden. Bij geboorte van een kind dient deze te allen tijde aangemeld te worden voor dekking zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden

 • Vanaf het 18e levensjaar dienen de kinderen voor dekking een eigen deelname aan te vragen.

Nee, u dient elk kind apart in te schrijven.

De jaarlijkse bijdrage zal kosteloos zijn tot het 18e levensjaar.

Dus bij een geboorte zal u het kind moeten bijschrijven en doorgeven aan MoslimUitvaartFonds

Nee, het individuele pakket geeft GEEN dekking voor de kinderen. De dekking is uitsluitend voor de ingeschreven deelnemer (persoonlijk).

Ja, tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk indien van toepassing. Bijvoorbeeld wanneer iemand in het huwelijk treedt. 

Stuur een mailtje met het wijzigingsverzoek

Helaas is restitutie van (alle) gedoneerde gelden niet mogelijk. De gedoneerde bijdragen blijven ten goede van MoslimUitvaartFonds.

Bijdrage-wijzigingen kunnen van toepassing zijn, indien MoslimUitvaartFonds hiertoe genoodzaakt is. 

De kosten van een uitvaart zullen jaarlijks stijgen. Om deze kosten te kunnen dekken zal er regelmatig (jaarlijks) gekeken worden of er een aanpassing moet plaatsvinden om de kosten te kunnen dekken bij overlijden. 

Hierover zal MoslimUitvaartFonds tijdig en schriftelijk en/of per email communiceren.

Indien een deelnemer zal emigreren zal per de datum van emigratie de dekking vervallen. Er zal geen restitutie gegeven worden van betaalde donaties. Echter dienen achterstallige bijdragen volledig voldaan te worden

Indien een deelnemer ziek wordt na volledige inschrijving heeft dat geen enkele invloed op de dekking aangegeven zoals in de Algemene Voorwaarden.

Elke deelnemer dient zijn of haar bijdragen af te dragen zolang hij/zij wenst deel te nemen aan het fonds.

U heeft kort of lang geleden een uitvaartverzekering afgesloten en wenst deze liever op te zeggen? Dan is dit mogelijk.

De uitvaartverzekering is namelijk geen verplichte verzekering. Toch is het wel verstandig om vooraf de opties te bekijken voordat u een verzoek indient bij de verzekeraar om uw uitvaartverzekering op te zeggen.

Welke opties zijn er eigenlijk en hoe zit het met de opzegtermijn? Uiteraard zullen de aangesloten assurantietussenpersonen u een degelijk en passend advies op maat kunnen geven. 

Overweegt u om de uitvaartverzekering te beëindigen? Dan heeft u meerdere mogelijkheden dan alleen de verzekering op te zeggen. Vaak kunt u de verzekering ook afkopen of premievrij maken. Het is namelijk soms zonde om een uitvaartpolis te beëindigen waar u al langer dan 5 jaar premie aan heeft betaald. Kiest u ervoor om de verzekering te beëindigen, dan bent u al de betaalde premie kwijt.

Daarom kan er soms beter gekozen worden om de polis premievrij te maken. Dit betekent namelijk dat u niet langer premie verschuldigd bent voor de uitvaartpolis en dat de tegoeden / winstdeling die u al wel opgebouwd heeft, gereserveerd blijft en wordt uitgekeerd bij het overlijden, uiteraard is dit minus de kosten die de verzekeraar in rekening brengt om de polis premievrij te maken.

Uiteraard zullen de aangesloten assurantietussenpersonen u een degelijk en passend advies op maat kunnen geven.

Een andere mogelijkheid is om uw uitvaartverzekering af te kopen. De waarde die u heeft opgebouwd door het betalen van de premies, wordt dan aan u uitgekeerd. Dit wordt ook wel de afkoopwaarde genoemd. U kunt zichzelf afvragen of dit verstandig is, want het uitgekeerde bedrag is altijd lager dan de premies die u ervoor heeft betaald. Uiteraard zullen de aangesloten assurantietussenpersonen u een degelijk en passend advies op maat kunnen geven.

Het kan ook dat u ervoor heeft gekozen om de premie voor de uitvaartverzekering in één keer vooruit te betalen . Dit wordt ook wel de koopsompolis genoemd. Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om de koopsompolis af te kopen. Toch krijgt u niet altijd het volledige bedrag terug dat u heeft betaald, maar slechts de afkoopwaarde. De hoogte van de afkoopwaarde is afhankelijk van het aantal jaren dat een koopsompolis heeft gelopen. Uiteraard zullen de aangesloten assurantietussenpersonen u een degelijk en passend advies op maat kunnen geven.

Betreft een graf voor bepaalde tijd met een maximum van 10 jaren, dat vaak NIET verlengd kan worden door de nabestaanden. De kosten van dit soort graven zijn het laagste. Sommige begraafplaatsen bieden dit soort graven uitsluitend aan met 3 lagen  met verschillende personen in hetzelfde graf.

Na besproken grafrust (zo lang als was afgesproken bij het begraven) dienen er wederom na afloop van het besproken tijdsbestek verlengingskosten betaald te worden om graf-ontruiming te voorkomen.

Eveneens zullen er ook onderhoudskosten betaald moeten worden aan betreffende begraafplaats

De grafrust is voor onbepaalde tijd afgenomen bij de begraafplaats. Er zullen GEEN kosten meer zijn voor het verlengen van grafrust, omdat deze reeds betaald zijn. Echter dient wel jaarlijks of per 10 jaren onderhoudskosten betaald te worden. Sommige begraafplaatsen bieden de mogelijkheid om ook onderhoud voor onbepaalde tijd af te kopen. De nabestaanden hebben hierdoor geen kosten meer en is grafrust gegarandeerd

Eeuwige grafrust vanuit de islamitische opvatting is: “tot de Dag des Oordeels” en eeuwige grafrust in de Nederlandse wet- en regelgeving is 99 jaren!

De begraafplaatsen in Nederland bieden met eeuwige grafrust dus maximaal 99 jaren grafrust aan. Na 99 jaren dient er door de betreffende rechthebbenden (tegen betaling) het grafrecht verlengd te worden.

Er is nog een andere variant die (sommige) begraafplaatsen aanbieden i.p.v. eeuwige grafrust, namelijk grafrust voor ONBEPAALDE TIJD.

Er is een duidelijk belangrijk verschil tussen grafrecht voor onbepaalde tijd en eeuwige grafrust. Bij grafrust voor onbepaalde tijd, zijn er geen kosten voor het verlengen van grafrust (zolang men voldoet aan de algemene voorwaarden of verordening van de begraafplaats) verschuldigd.

De voorwaarde(n) die de meeste begraafplaatsen stellen om “eeuwige“ grafrust te garanderen staan in de algemene voorwaarden of in de verordening van betreffende begraafplaats. Een aantal belangrijke zaken die men wel moet regelen zijn:

 1. Aan alle voorwaarden dient voldaan te worden, zoals bepaald in de verordening van betreffende begraafplaats.
 2. Alle openstaande kosten dienen voldaan te zijn aan de begraafplaats.
 3. Er dient een rechthebbende “in leven te zijn”

Nummer 1 & 2 wordt vaak bij de begrafenis meteen geregeld. Echter begint veelal het probleem bij voorwaarde 3.

Het recht van het graf dient ALTIJD overgenomen te worden door een andere familielid of nabestaande. Indien dit niet gebeurd, voldoet men niet meer aan de voorwaarden gesteld door betreffende begraafplaats en zal uiteindelijk een procedure gestart worden om het graf te ruimen. Het probleem zal zich constant blijven voordoen, gezien het feit dat éénieder zal overlijden op een dag. Er zal helaas een periode aanbreken dat betreffende generatie u niet (meer) kent en wellicht het recht van het graf niet zal willen (of kunnen) overnemen!

Alhamduliellah, MoslimUitvaartFonds  (Muslim Funeral Foundation) biedt hier een uitkomst in!

Indien er bij het begraven (om welke reden dan ook) gekozen is voor bepaalde tijd grafrust, zoals bijvoorbeeld voor 10, 20 of zelfs 50 jaren, zal deze grafrust weer uiteindelijk (na die periode) verlengd moeten worden. Dit betekent ook dat men weer kosten moet gaan maken, terwijl de kosten jaarlijks stijgen.

MoslimUitvaartFonds biedt de mogelijkheid om jaarlijks geld te storten op haar rekening om zo een groot gedeelte van de toekomstige kosten voor grafrust alvast te sparen. Met de gespaarde gelden zullen uitsluitend de toekomstige grafrechten betaald worden.

Bij het (willen) stoppen van deelname dient de deelnemer schriftelijk op te zeggen. Er zal geen restitutie van betaalde bijdragen van de (lopende) jaren worden gegeven, echter dienen de achterstallige bijdragen nog te worden voldaan.

× Whatsapp 06 4246 9397