Grafrechten

Stichting Muslim Funeral Foundation (MoslimUitvaartFonds) heeft als één van haar belangrijke doelstellingen opgenomen om “de onmisbare eeuwige grafrust” of grafrust voor de periode zoals gereserveerd bij de begrafenis van haar aangesloten deelnemers te garanderen.

De fonds is een stichting en daarmee ook een rechtspersoon. De stichting zal niet overlijden, maar blijven voortbestaan en voortgezet worden door komende generaties, in-sha-Allah. Hetgeen praktisch betekent dat de stichting het probleem van “levende rechthebbende” niet kent.

Indien het recht van het graf op naam van de stichting gezet zal worden of worden overgeschreven, zal er gegarandeerde grafrust zijn (voor zolang er aan de overige voorwaarden voldaan is).

NB: Als betreffende grafrust niet verlengd zal worden of er niet voldaan zal worden aan de bepalingen van de verordening van de begraafplaats zal het graf uiteindelijk geruimd worden.

Neem nu contact op om het laatste stukje onzekerheid om te zetten in zekerheid van gegarandeerde grafrust voor uw dierbare naasten. Met het overzetten van de grafrechten biedt de fonds een stukje zekerheid. Deze dienst wordt u exclusief aangeboden door MoslimUitvaartFonds.

Steeds meer begraafplaatsen in Nederland bieden de moslims om lokaal hun dierbaren volgens de islamitische normen en waarden te begraven. Vaak wordt er op de bestaande (gemeentelijke) begraafplaats een aparte akker aangeboden, dat voldoet aan de richtlijnen. Deze akkers zijn vaak in overeenstemming met de lokale imams van de nabije moskeeën ingericht.

Wellicht dat er in de nabije toekomst een volledige islamitische begraafplaats gecreëerd zal worden door de islamitische gemeenschap, in-sha-Allah. De realisatie voor zo’n begraafplaats is in elk geval hoog nodig. Moge Allah de Genadevolle ons allen de gunst schenken om hierin iets te mogen betekenen. Ameen.

Betreft een graf voor bepaalde tijd met een maximum van 10 jaren, dat vaak NIET verlengd kan worden door de nabestaanden. De kosten van dit soort graven zijn het laagste. Sommige begraafplaatsen bieden dit soort graven uitsluitend aan met 3 lagen aan met verschillende personen in hetzelfde graf.

Dit zijn graven die voor een bepaalde tijdsbestek of onbepaalde tijdsbestek besproken kunnen worden op de begraafplaats. Er zal slechts 1 persoon in het graf begraven worden, waardoor de kosten van het graf vanzelfsprekend hoger zullen zijn. Elke begraafplaats heeft haar eigen tarieven en mogelijkheden. Particuliere graven kunnen na besproken tijdsbestek ALTIJD verlengd worden door nabestaanden.

 

Na besproken grafrust dienen er kosten betaald te worden voor verlenging van grafrust. Onderhoudskosten zijn verschuldigd tot aan de besproken tijdsbestek.

 

Er zullen geen kosten zijn voor het verlengen van grafrust, omdat deze reeds betaald zijn. Echter dient men wel onderhoudskosten jaarlijks of per 10 jaren te betalen. Sommige begraafplaatsen bieden de mogelijkheid om ook onderhoud ook voor onbepaalde tijd af te kopen. De nabestaanden hebben hierdoor geen kosten meer!

Eeuwige grafrust vanuit de islamitische opvatting is: “tot de Dag des Oordeels” en eeuwige grafrust in de Nederlandse wet- en regelgeving is 99 jaren!

De begraafplaatsen in Nederland bieden met eeuwige grafrust dus maximaal 99 jaren grafrust aan. Na 99 jaren dient er door de betreffende rechthebbenden (tegen betaling) het grafrecht verlengd te worden.

Er is nog een andere variant die (sommige) begraafplaatsen aanbieden i.p.v. eeuwige grafrust, namelijk grafrust voor ONBEPAALDE TIJD. Er is een duidelijk belangrijk verschil tussen grafrecht voor onbepaalde tijd en eeuwige grafrust. Bij grafrust voor onbepaalde tijd, zijn er geen kosten voor het verlengen van grafrust (zolang men voldoet aan de algemene voorwaarden of verordening van de begraafplaats) 

De voorwaarde(n) die de meeste begraafplaatsen als voorwaarde stellen om “eeuwige“ grafrust te garanderen staan in de algemene voorwaarden of in de verordening van betreffende begraafplaats. Een aantal belangrijke zaken die men wel moet regelen is:

  1. Alle voorwaarden dienen voldaan te worden, zoals bepaald in de verordening van betreffende begraafplaats.
  2. Alle openstaande kosten dienen voldaan te zijn aan de begraafplaats.
  3. Er dient een rechthebbende “in leven te zijn”

Nummer 1 & 2 wordt vaak bij de begrafenis meteen geregeld. Echter begint vaak het probleem bij voorwaarde 3.

Het recht van het graf dient ALTIJD overgenomen te worden door een andere familielid of nabestaande. Indien dit niet gebeurd, voldoet men niet meer aan de voorwaarden gesteld door betreffende begraafplaats en zal uiteindelijk een procedure gestart worden om het graf te ruimen. Het probleem zal zich constant blijven voordoen, gezien het feit dat éénieder zal overlijden op een dag. Er zal helaas een periode aanbreken dat betreffende generatie u niet (meer) kent en wellicht het recht van het graf niet zal willen (of kunnen) overnemen!

Alhamduliellah, MoslimUitvaartFonds

(Muslim Funeral Foundation) biedt hier een uitkomst in!

Om de grafrechten over te zetten dient de huidige (levende) rechthebbende een overschrijvingsformulier te ondertekenen. Hiermee zal het recht formeel worden overgedragen. MoslimUitvaartFonds kan u daarbij begeleiden en zorg dragen voor informatie en de juiste documenten.

Indien er bij het begraven (om welke reden dan ook) gekozen is voor bepaalde tijd grafrust, zoals bijvoorbeeld voor 10, 20 of zelfs 50 jaren, zal deze grafrust weer uiteindelijk weer (na de periode) verlengd moeten worden. Dit betekent ook dat men weer kosten moet gaan maken, terwijl de kosten jaarlijks stijgen.

MoslimUitvaartFonds biedt de mogelijkheid om jaarlijks geld te storten op haar rekening om zo een groot gedeelte van de toekomstige kosten voor grafrust alvast te sparen. Met de gespaarde gelden zullen uitsluitend de toekomstige grafrechten betaald worden.

Ook biedt zij de mogelijkheid aan de niet aangesloten deelnemers om gebruik te maken van dit onmisbare feit om grafrust te garanderen. Neem contact op met een van onze adviseurs om de mogelijkheden te bespreken.

× Whatsapp 06 4246 9397