Donatie

Gerespecteerde Moslimgemeenschap, Assalaamu ‘Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh,

Alhamdulillah, Het verrichten van een ghusl-e-mayyit, kafan-e-mayyit, salat-al-djanazah en het begraven vallen allemaal onder de maatschappelijk (religieuze) plichten van een moslim.

Dagelijks worden wij geconfronteerd met broeders en zusters die overlijden, maar of geen of niet genoeg financiële middelen hebben achtergelaten om de hoge uitvaartkosten te betalen. 

Middels deze oproep willen wij iedereen de gelegenheid bieden om een steentje bij te dragen (sadaqah) om in geval van schrijnende gevallen de kosten van de uitvaart als gemeenschap te dragen…. 

Elk beetje maakt veel…. uw onmisbare bijdrage zal zorgdragen om, de voor u,  “onbekende” moslimbroeder of moslimzuster een waardige uitvaart te bieden.

Moge Allah de Meest Genadevolle u en uw familieleden rijkelijk zegenen voor uw gulle bijdrage in deze belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

,

Een toepasselijke hadith:

Hazrat Abu Hurayrah Radiyallaahu-anhu overlevert dat de Geliefde en Heilige Profeet Muhammad, Moge er oneindig veel vrede en zegeningen op hem rusten, zei:

“Wie één van de moeilijkheden van de gelovige verhelpt, Allah zal één van zijn moeilijkheden verhelpen op de Dag der Opstanding.

En Wie een ongemak van een ander vergemakkelijkt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken.

En wie de fouten van een moslim bedekt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn fouten bedekken. En Allah blijft de dienaar helpen zolang hij zijn broeder helpt.

En wie een pad bewandelt zoekende naar kennis,
Allah zal voor hem hiermee een pad naar het Paradijs vergemakkelijken.

En er is geen groep mensen die zich in één van de huizen van Allah verzamelt om het Boek van Allah te reciteren en onderling te bestuderen, of Hij doet innerlijke rust op hen neerdalen, en genade zal hen bedekken en de Engelen
zullen zich om hen scharen en Allah zal hen gedenken bij degenen die bij Hem zijn.

En wie vertraagd wordt door zijn daden, zijn goede familienaam zal dit niet kunnen versnellen.”

(Imam Sahieh Muslim

U kunt ook zelf een overboeking doen. Gebruik hiervoor ons rekeningnummer

NL 13 BUNQ 2048 3506 74 

op naam van Muslim Funeral Foundation
onder vermelding van Donatie

× Whatsapp 06 4246 9397