Diensten begraven Nederland

 

 • 24/7 bereikbaar bij overlijden op 088-786.92.92
 • Uitkering in diensten (onbezorgde uitvaart waarbij alles van A tot Z geregeld)
 • Alle benodigde diensten en zaken worden in diensten uitgevoerd door ervaren, aangestelde en aangesloten organisaties bij MoslimUitvaartFonds.
 • Alle verzorgde diensten worden binnen de kaders van de islamitische regelgeving getoetst en uitgevoerd
 • Aanspreekpunt van de uitvaart tussen MoslimUitvaartFonds, familieleden en de officiële instanties.
 • In ontvangst nemen van de A & B formulier evenals het medical-statement na de lijkschouwing voor de formaliteiten.
 • Zorg dragen van de formaliteiten bij de gemeente van overlijden.
 • Afdragen van uittreksel van een (internationale) akte van overlijden.
 • Rouwvervoer,binnen Nederland, vanaf locatie van overlijden naar locatie van rituele bewassing.
 • Het leveren van benodigdheden voor de rituele bewassing & lijkwade (kafan).
 • Zorg dragen rituele bewassing en overledene wikkelen in lijkwade conform de gezegende Soennah.
 • Zorg dragen voor de levering van een (standaard-)uitvaartkist.
 • Op de dag van de uitvaart zorg dragen voor het transport (Staatsievervoer), binnen Nederland,van de overledene naar gewenste locatie van moskee en vervolgens naar de begraafplaats.
 • Coördinatie en reservering van datum en het tijdstip van begraven op de gewenste, islamitische akker van de begraafplaats, in Nederland.
 • Uitzoeken van een gepast graf op het Islamitische akker van de betreffende begraafplaats.
 • Grafrust zal aangeboden worden voor een periode voor maximaal 30 jaren, waarbij het onderhoud voor een periode van maximaal 10 jaren vergoed zullen worden. Indien de nabestaanden meer grafrust of afkoop onderhoud wensen, zullen de meerkosten evenredig moeten worden betaald door de betreffende nabestaanden.
 • Tevens kan het MoslimUitvaartFonds de totale nazorg regelen. Zoals het afhandelen van financiële zaken, gemeentelijke zaken, belastingzaken, verzekeringszaken, inkomensverlies en alle overige zaken verband houdende met het overlijden. Kosten van derden, zoals notarissen, taxateurs etc. zijn voor rekening van de nabestaanden.
 • Nabespreking / evaluatie

 

 

× Whatsapp 06 4246 9397