Amanah Spaarfonds

Wat is het Amanah Fonds?

 

Het Amanah-Fonds is een bijzonder onderdeel van MoslimUitvaartFonds (MUF) dat speciaal is opgezet om financiële tegoeden vast te leggen ten behoeve van de toekomstige uitvaartkosten, die uitgevoerd dienen te worden conform islamitische regelgeving. De gedeponeerde gelden kunnen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvaartkosten van betreffende persoon die de overeenkomst aangaat.

Een stukje zekerheid voor de dekking van de kosten van uw eigen islamitische uitvaart, waarbij alles van A tot Z geregeld zal worden, waarbij u zelf de regie van de uitvaart (eventueel) van te voren kunt vastleggen door middel van de gratis (online) islamitische wilsbeschikking.

 

Voordelen ten opzichte van een spaarrekening voor uw islamitische uitvaart

Met het Amanah-Fonds weet u zeker dat het bedrag dat u stort aan uw uitvaart wordt besteed en dat u uw nabestaanden niet met onverwachte kosten achter laat. Er is een groot verschil tussen geld storten in het Amanah-Fonds en een spaarrekening voor uw uitvaart. Wanneer u geld spaart via een bankrekening, kan het gespaarde bedrag tussentijds aan een ander doel worden uitgegeven. Ook wordt een (spaar)rekening na een overlijden tijdelijk bevroren. Hierdoor is het voor uw nabestaanden lastiger om de uitvaartnota te betalen. Als u geld reserveert voor uw uitvaart via het Amanah-Fonds is dit niet het geval. De uitvaartnota wordt dan direct betaald met het geld uit het Amanah-Fonds.

Voor wie is het Amanah-Fonds

Het Amanah-Fonds is voor elke (islamitisch) particuliere volwassen moslim, die niet in de reguliere verzekeringen of uitvaartfondsen ingeschreven kan worden. Vaak betreft het ouderen (70jr en ouder) of mensen met bepaalde ziekten die vaak acceptatie problemen ondervinden bij de reguliere organisaties vanwege de hoge leeftijd of wellicht (herstelde) ziekte in het verleden. Of juist vanwege een huidige ziekte….

Of voor personen die bijvoorbeeld reeds een geldbedrag hebben gespaard of hebben gereserveerd en veilig willen stellen om de kosten bij het overlijden mee te bekostigen, zodat bij onverwachte kosten deze gelden niet verbruikt worden…..

Belangrijk detail is dat er geen maximale leeftijdsgrenzen gesteld worden, noch gezondheidsvragen gesteld worden betreffende inschrijving.

U bepaalt zelf welk bedrag u wilt reserveren of wanneer u geld stort. Wel moet de eerste storting minimaal € 1.000,- zijn. Bijstorten kan daarna (wekelijks, maandelijks of zelfs jaarlijks).

U ontvangt na iedere storting een bewijs van storting (en een totaal overzicht) van gestorte tegoeden in het Amanah-Fonds. Bewaar deze bij uw verzekeringspapieren. Zo weten uw nabestaanden welk bedrag u heeft gereserveerd voor uw uitvaart. En belangrijker wie ze moeten bellen om alle diensten te verzorgen bij het overlijden.

Uiteraard is er een persoonlijke inlog, waarbij er inzage is van betalingen en gespaarde gelden en tegoeden.

Het Amanah-Fonds ontzorgt bij overlijden

Na het overlijden van een dierbare komt er veel op de nabestaanden af. In een emotionele periode moet ook in korte tijd (binnen 24uur) de uitvaart worden geregeld. Onze ervaren islamitische uitvaartverzorgers willen de nabestaanden graag ontzorgen door de praktische zaken uit handen te nemen. Wanneer u een bedrag heeft gereserveerd in het Amanah-Fonds, hoeven de nabestaanden niet eerst de uitvaartnota zelf te betalen maar wordt de uitvaart uitgevoerd door de gecontracteerde uitvaartorganisaties en wordt de nota direct uit het Amanah-Fonds betaald.

U kunt uw persoonlijke wensen vastleggen (en altijd aanpassen) via een opgemaakte islamitische wilsbeschikking.  https://moslimuitvaartfonds.nl/uitvaart-wensen/

Uw nabestaanden hebben daarmee geen enkele verplichting om de kosten eerst zelf te betalen. Gelden die overblijven na alle betaalde uitvaartkosten, worden of gedoneerd aan de noodfonds of uitgekeerd aan de nabestaanden conform Algemene Voorwaarden.

× Whatsapp 06 4246 9397